Про Нас - Іванівська дослідно-селекційна станція

  • 09.03.2020
  • |   0 Комментарів
https://idssibk.com.ua/image/cache/catalog/test-1280x600.jpg

Іванівська дослідно-селекційна станція - здобутки і можливості


Іванівська дослідно-селекційна станція - одна з найстаріших серед дослідних установ України. Заснована вона в 1897 році на базі дослідного поля, відомого в ті роки цукрозаводчика Павла Івановича Харитоненка. Саме заснування Іванівської дослідно-селекційної станції  поклало початок створенню вітчизняних сортів цукрових буряків, а згодом і злакових культур.

Більш ніж за віковий час свого існування станція відра важливу роль у науковому забезпеченні виробництва цукрових буряків і зерна в східному регіоні України, Гібриди цукрових буряків і сорти озимої пшениці, рекомендації науковців з питань землеробства широка впроваджуються в господарствах нашої держави

За цей час науковцями станції створено 20 сортів i гібридів цукрових буряків, 23 сорти озимої пшениці та два сорти м'якої ярої пшениці, а також написано і видано понад 1000 наукових праць, 35 наукових видань.

До складу Іванівської станції входять науковий і науково виробничий підрозділи. В свою чергу: науково-виробничий підрозділ включає цех рослинництва та цех тваринництва, науковий підрозділ:

  • лабораторію селекції стерильних форм цукрових буряків;
  • лабораторію селекції пшениці озимої та ярої;
  • лабораторію управління продукційними процесами вирощування цукрових буряків;
  • сектор технології вирощування біоенергетичних культур у Східному Лісостепу;
  • сектор захисту цукрових буряків та біоенергетичних культур від хвороб;
  • сектор оптимізації режиму живлення рослин;
  • наукову бібліотеку.

Науковий і науково-виробничий підрозділи тісно пов'язані між собою оскільки в науковому підрозділі створюються високопродуктивні сорти і гібриди, а у науково-виробничому підрозділі ці сорти і гібриди розмножуються та доводяться до посівних кондицій і реалізуються господарствам.

Основними напрямами і видами наукової і господарської діяльності станції є:

- створення та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів та гібридів цукрових буряків

та озимої пшениці, які відповідають вимогам інтенсивних технологій;

- розробка і освоєння у виробництві інтенсивних та нових технологічних процесів, які забезпечують стале виробництво цукрових буряків та передбачають раціональне використання земельних ресурсів;

- проведення теоретичних досліджень для вирішення основних науково-технічних проблем, направлених на підвищення техніко-економічного рівня виробництва цукрових буряків та інших культур;

- надання науково-методичної допомоги господарством питань технології виробництва цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур:

- здійснення міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення реклами науково-технічної продукції;

- розробка та впровадження прогресивних форм і методів економічного механізму господарювання;

- здійснення діяльності по реалізації науково-технічної, сільськогосподарської та іншої продукції;

- виробництво базисного насіння цукрових буряків та інших культур (озимих, ярих) в обсягах, які забезпечують підтримку та прискорену сортозміну і сортооновлення;

- реалізація базисного насіння цукрових буряків, озимої пшениці, ярих, багаторічних трав та інших культур:

- виробництво, заготівля та переробка сільськогосподарської продукції рослинництва та тваринництва, надання с.-г послуг;

- організація та здійснення оптової, роздрібної торгівлі власної продукції;

- організація курсів, практичних занять, стажувань, для підвищення рівня професійних знань працівників, що розробляють і здійснюють освоєння науково-технічних досягнень;

- здійснення заходів щодо вирішення програми соціального розвитку станції.

- розведення великої рогатої худоби, свиней, бджільництво.

На сьогоднішній день до Реестру сортів рослин України внесено 8 гібридів цукрових буряків (Іванівський ЧС-33, Олександрія, Іванівсько-Веселоподільський ЧС-84, Резольд, Герак, Ромул, Рамзес, Злука, Кварта ) та сорт м'якої озимої пшениці Іванівська остиста. в Державному сортовипробуванні вивчається 7 гібридів цукрових буряків і 4 сорти м'якої озимої пшениці.

Наукові досягнення Іванівської дослідно-селекційної станції

I. Цукрові буряки

Цукрові буряки, Цукрові буряки основною технічною культурою в сільськогосподарському виробництві України. Високоякісне насіння е важным елементом іх вирощування. На ринку насіння на слово мати вітчизняні гібриди, які б не поступалися як по продуктивності, так і по фізичним показникам кращим гібридам фірм - конкурентів. На Іванівська дослідно-селекційній станції проводяться такі роботи:

1) Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків розроблена і виконується Іванківською досліди-селекційною станцією селекційна програма „Баста Інтеркрос". Головним завданням цієї програми є мобілізація генетичного потенціалу селекційних матеріалів цукрових буряків з метою максимального використання ефекту гетерозису для отримання селекційних гібридів нового покоління.

2) На даний час в сортовипробуванні вивчаються п'ятнадцять однонасінних високопродуктивних гібридів цукрових буряків, з яких шість гібридів с результатом сумісної праці з іншими науковими установами, включаючи іноземні фірми.

Створені селекцiонерами станції гібриди цукрових буряків при оптимальних умовах забезпечують врожайність коренеплодів більше 70,0 т/га, вони мають високу польову схожість насіння, рослини стійкі до враження коренеїдом і кореневими гнилями, при розмноженні здатні формувати насіння до 3 тонн з гектара.

3) Науковцям станції створений триплоїдний гібрид Ромул, який в 2004 році занесений до Державного реєстру сортів рослин України. Він має високу якість насіння, стійкий до церкоспорозу та кореневих гнилей. Рекомендується для всіх зон України

4) Також шляхом схрещення однонасінної ЧС - лінії з тетраплоїдним багатонасінним запилювачем при співвідношенні компонентів 3:1 створений триплоїдний гібрид на стерильній основі Олександрія" (сумісна селекція Іванівської дослідно-селекційної станції та Білоцерківської дослідно-селекційної станції), Потенційна врожайність коронеплодів 65,0-70,0т. Гібрид врожайно цукристого напрямку слабо зашкоджусться церкоспорозом, стійкий до  проявлення цвітухи, не зашкоджується  борошняною росою. Придатний до індустріальної технології вирощування. Занесений до Державного реестру сортів рослини України.

5) До Державного реестру сортів України занесено Іванівський ч - 33, Іванисько-Веселоподолянський - 84. До речі, диплоїдний гібрид Іванівський ЧС-33 був деякий час прийнятий як національний стандартний сорт цукрових буряків України.

II. Зернові культури

1) На станції виведено цілий ряд сортів озимої пшениці інтенсивного типу : Охтирчанка, Сонячна, Іванівська 19, Іванівська остиста, Бажана, ЮСМА, Охтирчанка ювілейна, Сонячна 110, Гусарська, Сонячна Ласуня. Маючи потенційну продуктивність зерна понад 10,0 т/га, ці сорти характеризуються високою зимостійкістю, здатністю до кущіння в весняний період, стійкістю до враження рослин хворобами.

2) Особливо слід відзначити сорт Охтирчанка ювілейна. Цей сорт стійкий до вилягання і осипання зерна, універсальний, придатний для вирощування на різних попередниках, мас вміст сирої клейковини 30,8-32,4%, добрі хлібопекарські якості.

3) Уваги заслуговує і сорт Іванівська остиста, у якого після визрівання довгий час (до 20 днів) зерно не осипається з колосків.

4) Сорт Сонячна 110 - високоврожайний пластичний до погодних умов з високими хлібопекарськими якостями.

5) Згідно ліцензій з оригінаторами сортів лабораторія веде насінництво озимої пшениці, ячменю, вівса, гречки.

III. Технології вирощування сільськогосподарських культур

Успіхи в селекції стали можливими завдяки новим розробкам спеціалістів відділу землеробства. Виробництву рекомендовані такі технології:

1. науково - обгрунтовані зерно-бурякові сівозміни;

2. науковий проект розширеного відтворення родючості грунтів;

3. оптимізація удобрення культур сівозміни;

4. енергозаощаджуюча система основного обробітку грунту в сівозміні;

5. ресурсозаощаджуюча технологія вирощування програмових урожаїв цукрових буряків.

Теги: