Агрохімічна лабораторія

Іванівська дослідно-селекційна станція надає наступні послуги:Дослідження ґрунту


  • визначення гумусу;
  • визначення загального та легкогідролізованого азоту;
  • визначення мінеральних форм азоту (нітратного, амонійного);
  • визначення рухомих форм фосфору та калію;
  • визначення рН, обмінної та гідролітичної кислотності;
  • визначення суми ввібраних основ; визначення вологості


Агрохімічні дослідження (аналізи) продукції рослинного походження


  • визначення вмісту цукру;
  • визначення вологості та вмісту сухої речовини;
  • визначення вмісту білку;
  • визначення вмісту NPK.